میترسم ,هوایبسم الله الرحمن الرحیم

هوای حسین ...هوای حرم ...هوای شب جمعه های حرم ...

سلام خدا...

دلم برایت تنگ شده ... از شدت ممهروعاطفه ات به خودم عجیب خجالت زده ام...

چه میخواهی با نعمات زیبایت به من بفهمانی که درفهمیدنش عاجزم؟ 

چه چیز بنده ی پرگناهت را تهدید می کند که سعی داری بفهمانی به او ک باید مواظب باشد!

خدایا بی اندازه دلم برایت تنگ است

از مرگ میترسم چون برایش اماده نکردم خودم را...میشود مهلت دهی تا خودم رابسازم:( ...

من از این تلخی ها میترسم ... برگ کوچکی ام ک به رود خروشامی افتاده و باسذعت به سمت رفتن است...

میترسم

یاالله یارحمن یارحیم یامقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

 

منبع اصلی مطلب : .:قلم سرخ...
برچسب ها : میترسم ,هوای
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دلم تنگ خدایی است ک جزاو کسی ندارم...یارفیقدمن لارفیق له